Chính sách quyền riêng tư của MEDAYROI

Chính sách về quyền riêng tư

Mẹ Đây Rồi rất tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, và luôn nỗ lực trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách về quyền riêng tư sẽ thể hiện quá trình chúng tôi thu thập, chuyển đổi, xử lý và sử dụng. Tuy nhiên, mọi quá trình đều hoàn toàn hợp pháp, trung thực và không có bất cứ gì làm phiền, ảnh hưởng đến bạn.

Chúng tôi sẽ tuân thủ theo tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng đồng thời sẽ hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu. Nếu không có luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ hành động theo các nguyên tắc được công nhận rộng rãi về bảo vệ dữ liệu

Mẹ Đây Rồi sẽ không thu thập, sử dụng, và tiết lộ thông tin cá nhân nếu không có sự đồng ý của bạn. Nếu sử dụng chúng tôi sẽ xin phép một cách rõ ràng chân thật và minh bạch, nhất là khi thu thập tên, SĐT và email,…

Tuy nhiên, chúng tôi có thể phân tích dữ liệu, lưu lượng người dùng đến website, thời gian onsite và một số hành vi nhấp chuột của khách hàng để cải thiện website. Việc này cũng tuân theo chính sách an toàn, đúng theo luật Internet nên bạn có thể yên tâm.

Bằng cách sử dụng và đọc nội dung trên Mẹ Đây Rồi, bạn đã đồng ý theo chính sách quyền riêng tư này.

Chúng tôi thu thập gì?

Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Việc thu thập trên chỉ được thực hiện nếu bạn đồng ý cung cấp. Thông tin này bao gồm:

 • Họ tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Hoặc những thông tin khác như địa chỉ IP, thói quen mua sắm, phong cách sống, sở thích và mối quan tâm của khách hàng,….

Tuy nhiên, việc này chỉ xảy ra khi chúng tôi cần cho một số trường hợp cần thiết và bắt buộc. Nếu có, chúng tôi sẽ thông báo và xin phép bạn trước khi thực hiện.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân ra sao?

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, bạn đồng ý với việc nếu pháp luật tại địa phương hoặc tại nơi bạn nhận thông tin cho phép, chúng tôi sẽ dùng thông tin đó để thực hiện các công việc sau:

 • Trả lời các yêu cầu của bạn
 • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • Nâng cấp thông tin trên các phương tiện truyền thông
 • Cung cấp cho bạn các thủ thuật, thông tin hữu ích, tin tức cập nhật mới về sản phẩm
 • Thông báo về sản phẩm và dịch vụ mới
 • Giúp khách hàng có cái nhìn về sản phẩm và dịch vụ
 • Đánh giá các hồ sơ ứng tuyển công việc
 • Cho các mục đích quản trị và đảm bảo chất lượng sản phẩm của chúng tôi
 • Cho các mục đích khác được liệt kê chi tiết trên web hoặc các ứng dụng đi động

Chúng tôi bảo mật thông tin như thế nào?

Mẹ Đây Rồi sẽ luôn cố gắng bảo mật thông tin cá nhân của bạn nhờ hệ thống Hosting mạnh mẽ nhất hiện nay. Loại bỏ hoàn toàn tình trạng bị hack, ăn cắp thông tin, virus, mã độc,… Nếu có, thì nguyên nhân đến từ điện thoại, trình duyệt và những nơi khác. Bởi vì, MẸ ĐÂY RỒI là nơi bảo mật thông tin an toàn, tuyệt đối cho người dùng.

Chia sẻ thông tin với bên thứ 3

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn sang đơn vị thứ 3 hay bất kể đơn vị nào khác.

Thay đổi chính sách

Chính sách quyền Riêng tư này có thể sẽ được cập nhật trong tương lai. Nếu sự thay đổi có tính chất quan trọng, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc chắc và mối quan ngại nào về về chính sách quyền riêng tư thì có thể liên hệ với Mẹ Đây Rồi để được hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết.

Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi không được thu thập thông tin. Bạn cũng có quyền yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật xóa bỏ hoặc tìm hiểu các báo cáo khác về thông tin cá nhân.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên thường xuyên tham khảo Chính sách Quyền Riêng Tư để cập nhật thông tin mới nhất về việc chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân thu thập được.

Việc bạn tiếp tục sử dụng website đồng nghĩa với việc chấp thuận điều khoản quyền Riêng tư và các cập nhật của Chính sách này. Những thay đổi trong chính sách không áp dụng với các dữ liệu được thu thập trước đó.